ZAPRASZAMY NA SŁONECZNY I ALTERNATYWNY WYPOCZYNEK W PIĘKNEJ GRECJI

                                                                                  11 dniowy OBÓZ TAO

TAI CHI i QIGONG, SHIATSU i ZDROWA KUCHNIA WEGAŃSKA

w PANTELEIMONAS, GRECJA

31.VIII- 12.IX.18 r

                                                                                       Koszt za całość 1890 PLN

 PRZEJAZD AUTOKAREM

                              

Cena obejmuje: transport autokarem klasy lux Polska-Grecja-Polska (WC, klimatyzacja, DVD, uchylne siedzenia, barek)
Wyjazd z Polski, (z Łodzi ) 31.08-12.09 (w Grecji 01.09Wyjazd z hotelu 11.09 i w Polsce 12.IX)
10 dni/nocy w Grecji; ubezpieczenie, wyżywienie, opłatę za zajęcia

 

ZAKWATEROWANIE: w pokojach 2 osobowych, Hotelu Areti, 120 m od morza Egejskiego, miejscowość Panteleimonas na Riwierze Olimpijskiej.

WYŻYWIENIE: obfite i pyszne pod fachową opieką Mistrza kuchni wegańskiej i makrobiotycznej Stefana Poprawy.

dwa posiłki dziennie (śniadania w formie szwedzkiego bufetu oraz serwowane obiadokolacje, składające się z 3 części: zupa, drugie danie, napoje i owoce).

UBEZPIECZENIE ZAWIERA:

– opiekę lekarską (lekarz na wezwanie)

– opiekę rezydencką

– pełne ubezpieczenie KL,NNW oraz bagażu

– składkę na obowiązkowe ubezpieczenie TFG

 ĆWICZENIA QIGONG I TAICHI 2 x dziennie rano i wieczorem;

po śniadaniu wykłady o zdrowym odżywianiu, kuchnia wegańska, przepisy;

w ciągu dnia czas wolny, po kolacji praktyka oddechowa i medytacyjna na zmianę z wykładami o zdrowym stylu życia i rozwoju osobistym oraz nauka masażu shiatsu w parach,

Prowadzenie i opieka Katarzyna Miernicka i Stefan Poprawa

warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki do końca czerwca w wysokości min 630 zł,  reszta kwoty płatna do końca lipca’18r.

(jeśli wpłata całości teraz – zniżka 50 zł). 

 

WPROWADZENIE DO QIGONGU

Musimy zrozumieć, że wszystko jest energią: słońce, oddech, pokarm, ruch, bezruch, dźwięk, barwa. Każda myśl, emocja, gest, uśmiech zawiera ogromny ładunek energetyczny.

                                             Krystyna Alagor, O medycynie inaczej

 

Podstawą wszelkiego życia była i jest energia: Hindusi nazwali ją prana, Hebrajczycy ruah, Grecy pneuma, Polinezyjczycy mana, Japończycy ki a Chińczycy qi.

Rozpoznanie natury tej energii, tego jak nasze ciała pobierają ją i karmią się nią, jak rozprowadzają wewnątrz organizmu, stało się mądrością Starożytnych. Chińczycy badali tę naturalną siłę wypełniającą wszechświat przez tysiące lat. Studiowali i odkrywali wzajemne powiązania wszystkich elementów przyrody, a zwłaszcza ich związek z człowiekiem. Dzięki tym doświadczeniom stworzyli głęboką wiedzę, która znalazła wyraz w medycynie chińskiej i związanej z nią „prawie pięciu żywiołów” (wu hsing), stworzeniu kalendarza i systemu dokładnego pomiaru czasu, astrologii, geomancji oraz wywodzącej się z niej „sztuki wiatru i wody” (Feng Shui), czy takich dziełach jak Księga Przemian, (I Ching).

Księga Przemian – genialny system numerologiczny, (oparty na 64 heksagramach wziętych z techniki 8 trygramów, zwanej bagua), z okresu panowania dynastii Chou – 1122 –255 p.n.e., opisujący prawa przemiany i cykle energetyczne przyrody.

Uznawszy, że wszystko jest energią i bez niej nie ma życia, i że- choć  nie  można jej zobaczyć –  można ją wyczuć, odkryli, że w świecie istnieją dwie przeciwstawne sobie siły jin  i jang, które nie tylko nie wykluczają się wzajemnie ale wręcz przeciwnie –  uzupełniają się i przenikają, jakby jedna karmiła drugą. Chińscy myśliciele tę praenergię reprezentującą Jedność oznaczyli symbolicznie kołem. Wraz z ruchem, w świat wkracza dwoistość. W koło to zostają wpisane owe prazasady energii żeńskiej jin i energii męskiej jang; pojawia się „to, co w górze” i „to co w dole”, strona prawa i lewa, przód i tył, jasność i ciemność – z całym założonym tu już światem przeciwieństw.

Tak powstał słynny diagram Jin -Jang – nazywany Najwyższą Zasadą, symbolizujący nieustające Prawo Przemiany i powtarzający się powrót obu sił do stanu równowagi, pokazujący jak w świetle zawiera się zalążek ciemności, a w ciemności zalążek światła,(biała strona obrazuje zasadę jang, czarna zasadę jin).

(Niewielki punkt na kontrastowym tle oznacza, że nic nie jest całkiem jin, lub całkiem jang, zawsze istnieje ślad jin w jang i odwrotnie gdy rośnie jedna siła, druga się zmniejsza.)

Co to jest QIGONG?

Wiemy już, że qi oznacza energię. gong oznacza sztukę, ale również i jakiekolwiek ćwiczenia lub trening, których opanowanie wymaga wysiłku, czasu i cierpliwości. Zatem qigong oznacza sztukę lub umiejętność posługiwania się energią.

Nie został on wymyślony przez konkretną osobę lub grupę ludzi. Jest rezultatem tysięcy lat doświadczeń mistrzów, lekarzy i mędrców pracujących nad wykorzystaniem energii kosmicznej do celów takich, jak wspomaganie zdrowia i długowieczności, doskonalenie siły wewnętrznej i zręczności w walce, rozwijanie zdolności umysłowych oraz osiąganie różnych wyższych poziomów świadomości i uduchowienia.

Krótka historia QIGONG

Zaczątkiem QIGONG było odkrycie przez ludzi pierwotnych możliwości wykorzystania swojego oddechu, będącego formą energii, do różnych celów. Na przykład przekonali się, że łagodne chuchnięcie na ranę potrafi zmniejszyć ból, a wydanie gwałtownego okrzyku dodaje sił przy podnoszeniu czy przesuwaniu ciężkich przedmiotów, ( Wong Kiew Kitt, Qigong)

 Badania nad qi biegły w różnych kierunkach, a co za tym idzie i sam qigong ewoluował  w zależności od kontekstu historyczno-kulturowego i potrzeb społeczności, w których się rozwijał, wykształcając z czasem osobne szkoły: medyczną, sztuk walki, konfucjańską, taoistyczną i buddyjską.

Okres do nastania dynastii Han (2700 p.n.e. do 206 p.n.e.)

Pierwsze chińskie przekazy na temat chi kungu pochodzą z około roku 2700 p.n.e. i związane są głównie z rozwojem medycyny chińskiej. Powstaje Księga Przemian, która jako pierwsza mówi o chi oraz o jej powiązaniach z przyrodą i człowiekiem.

Okres dynastii Shang (1766– 1154 p.n.e.), to początki akupunktury.

Okres dynastii Chou (VI wiek p.n.e.), to wpływ taoistów, których głównym celem był rozwój duchowy i dążenie do uzyskania jedności z kosmosem, (stary mistrz Lao Zi pisze Księgę Drogi i Cnoty, Dao De Jing). QIGONG przeznaczony jest dla zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i osiągania długowieczności oraz znany z taoistycznych technik głębokiego oddychania.

Okres od panowania dynastii Han do dynastii Liang (206 p.n.e. do 502 n.e.)

W III p.n.e. w całych Chinach rozwija się religijny chi kung – to silny wpływ buddyzmu, kładący nacisk na doskonalenie i rozwój duchowy. Z tego powodu prawie wszystkie ćwiczenia trzymane były w tajemnicy w klasztorach. Wiele technik było połączeniem obu tradycji: buddyjskiej (buddyzm tybetański i hinduski), oraz taoistycznej.

Okres od panowania dynastii Liang do końca dynastii Qing (1911 r.)

Okres dynastii Tang (VII wiek n.e.), to rozkwit chińskich sztuk walki, szczególnie w klasztorze Shaolin. (buddyjski mnich Da Mo pisze dwie księgi Traktat o mianie mięśni i ścięgien, oraz Traktat o przemywaniu szpiku i mózgu).

Powstają bojowe techniki chi kungu do polepszenia skuteczności ataku i obrony w sztukach walki.

W okresie dynastii Song (X – XI wiek n.e.) akupunktura osiąga szczyty swego rozwoju: lekarz Wang konstruuje pierwszy model człowieka z brązu dając jasny i systematyczny opis krążenia chi w ludzkim ciele i opis 12 narządów i 12 kanałów stosowanych w leczeniu.

X – XIII wiek to silny wpływ neokonfucjanizmu, który trwa do dziś.

Pojawiają się inne style walki stawiające na rozwój chi w czasie ćwiczeń:

Marszałek Yue Fei, aby poprawić zdrowie swoich żołnierzy opracowuje wewnętrzne ćwiczenia chi kungu: Osiem kawałków brokatu, oraz wewnętrzny styl walki Xingi (hsing yi)

W XIII wieku n.e. powstaje tai chi chuan stworzony ponoć przez Zhang San Fenga

Nieśmiertelny Zhang Sang Feng